حاصل عمر

تا جوان بودم ز هستی غیر ناکامی ندیدم
                                             روز پیری ای عجب جز بی سر انجامی ندیدم


                             
************
پختگی ار پیشه کردم سوختم از پختگیها
                                             ور پی خامان گرفتم خیری از خامی ندیدم


                            
************
آبرو گر خواستم شد حاصلم بی آبروئی
                                             نام نیک ار خواستم جز ننگ و بدنامی ندیدم


                              
************
در کتاب عمر و در آئینه هستی دریغا
                                                   غیر نومیدی نخواندم غیر ناکامی ندیدم


                              
************
ادعای فضل و نقس خودستائی دیدم اما
                                                  در بسی دانشوران جز مردم عادی ندیدم

/ 3 نظر / 25 بازدید
مهناز

جالب بید

احسان ال

خوبی عمو نیستی

علی

کی که قدر ای شعرا رو بدونه خیلی جالبه