غم ایام

شب بر سر من جز غم ایام کسی نیست
                     می‌سوزم و می‌میرم و فریادرسی نیست

               ***********    
فریادرس‌ همچو منی کیست در این شهر؟
                     فریادرسی نیست کسی را که کسی نیست

               ***********
بیمارم و تبدارم و در سینة مجروح
                    چندان که فغان می‌کشم از دل نفسی نیست

               ***********
آن میوة‌ جان‌بخش که دل در طلب اوست
                    زینت‌گرِ شاخی‌ست که در دسترسی نیست

               ***********
بیش است ز ما طالع آن مرغ گرفتار
                     کو را قفسی باشد و ما را قفسی نیست

/ 0 نظر / 27 بازدید