آثار پژمان بختیاری

آثار پژمان بختیاری (محقق، مترجم و شاعر بزرگ معاصر):


   پژمان بختیاری نه تنها شاعری نامدار به شمار می آید، بلکه محقق، مترجم و نویسنده ای توانا نیز بود که از سال 1305ه.ش. به بعد آثار خود را به رشته ی تحریر در آورد. پژمان محققی ژرف نگر و نکته سنج بود و کوشش او در تصحیح کتب ادبی نیز مبتنی بر دقت علمی، آمیخته با ذوق ادبی بود. او همچنین نثر را روان، رسا و شاعرانه می نوشت و در حوزه های مختلف دانش و ادب و تاریخ و فرهنگ ایرانزمین و  ترجمه از زبان فرانسه تسلط فراوان داشت.

   پژمان درطول حیات پربار خود حدود چهل اثر اعم «تالیف، ترجمه و تصحیح» بر جای گذاشت. که بسیاری از آنها هنوز منتشر نشده اند و همچنین بیش از پنجاه مقاله یا اثر ادبی در مجلات معتبر آن دوران مانند «ارمغان، یغما، سخن، وحید، گوهر و...» به چاپ رسانده است.

  فهرست آثار:

الف ـ آثار منظوم:                                                                                                                

 ـ سیه روز ،تهران ، 1306 ش، 158ص .

ـ زن بیچاره، تهران، 1308 ش، 158 ص .

ـ محاکمه شاعر ، تهران،امیر کبیر 1313 ، 136 ص .

ـ بهترین اشعار ، تهران، 1313 ، 971 ص.(منتخب اشعار شاعران)

ـ به یادگار جشن هزارمین سال فردوسی، تهران 1313ش،32 ص .

ـ خاشاک ، تهران ،1335 ،ش.307 ص .

ـ اندرز یک مادر ، تهران ،1347 ، ص .

ـ کویر اندیشه ، تهران ، 1349 ش.336 ص .

ـ دیوان ، تهران، پارسا ،1368 ش.545 ص .

ب ـ آثار منثور:

1ـ تألیفات:

ـ تاریخ پست و تلگراف ایران ،تهران، امیر کبیر ،1327، 357 ص.

ـ داستان زندگانی حافظ ،تهران ، بی تا.

 تألیفات منتشر نشده :

ـ سخنوران پارسی گوی  ـ گویش بختیاری ـ  پادشاهان ایران  ـ تاریخ منظوم اشکانیان (بیست هزار بیت)

و...

2ـ تصحیح:

ـ دیوان حافظ ، تهران ، 1315 ،366 ص. تهران 1343 ،ص،1318 ،488 ص.

ـ کلیات جامی (اولین چاپ در ایران)،تهران ،1317 ،316 +28 ص.

ـ لسان الغیب (حافظ)، تهران، ابن سینا ، بی تا ، پنچاه وپنج +589 ص.

ـ لیلی ومجنون ، نظامی گنجوی ، تهران، ابن سینا ، 1347 ، شانزده +218 ص.

ـ مخزن الاسرار ، نظامی گنجوی ، تهران ، ابن سینا ، 1344 ،ن+119 ص.

ـ هفت پیکر ، نظامی گنجوی ، تهران ، ابن سینا، 1344 ،یج+ 254 ص.

ـ دیوان ژاله قائم مقامی ، تهران، ابن سینا، 1345 ، 31+109 ص.

ـ خسرو و شیرین ، نظامی گنجوی ،تهران، ابن سینا، 1343 ،یا +310 ص.

و...

3 ـ ترجمه:

ـ وفای زن، آدلف بنیامین کنستانت، تهران خیام، 1308 ،176 ص.

ـ افسانۀ قمار ، هوفمان، تهران،1310 ، 44 ص .

ـ مریمه ، تهران ، بی تا ،48 ص .

ـ دزد اطفال ، مواحل دن،تهران ، بی تا .

ـ کرسیل ، هوفمان ، تهران ،بی تا .

ـ گربۀ سیاه ، اودگار آلن پو، تهران بی تا .

ـ قمار باز ، هوفمان، تهران ، بی تا .

 ـ مادموازل اسکودری ، هوفمان، تهران ، بی تا .

 ـ رویای شارل ، تهران ، بی تا 56 ص.

 ـ پیشه ، آپوله ، تهران ، بی تا .

و...

 4 ـ مقدمه ها:

ـ مقدمه بر نخستین مجموعه اشعار شهریار، 1310 (به همراه ملک الشعرا بهار).

ـ مقدمه بر ضرب المثل های بختیاری ، بهرام داوری، 1343 .

 ـ مقدمه بر دیوان ژاله قائم مقامی ، 1349 .

و...

ج: مقالات:  بیش از 50  مقاله در مجلات معتبر ادبی مانند «ارمغان،وحید،سخن، یغما و....

تحقیق و گردآوری: رضا بهرامی دشتکی 1391

زندگینامه و اشعار و عکس های پژمان بختیاری در سایت سرزمین ما: 

http://www.sarzamina.ir/

/ 1 نظر / 163 بازدید
حسن

چرا با اين همه آثار باز پژمان ناشناخته ميباشد[گل]